Výsadba

Provádíme výsadbu stromu, včetně založení koruny a výchovného řezu.

  • alejových, soliterních stromů a veřejné zeleně
  • zakládání břehových porostů
  • osazování hrází
  • ozeleňování a rekultivace parkových ploch
  • probírky - výběr a upřednostnění perspektivních dřevin