Ostatní práce

  • sečení trávy
  • odstranění sněhu ze střech
  • odstranění popínavých rostlin
  • průseky pod elektrickým vedením, včetně vyřízení vstupu na pozemky
  • práce pod vodní hladinou
  • a jiné rizikové práce