Frézování pařezů

Frézování pařezů nebo odstranění pařezů provádíme buď za pomocí pařezové frézy, která je schopná pařez zahloubit zhruba 20 cm pod terén, nebo jej zcela odstranit. Frézování pařezů umožňuje odstranění pařezu bez nutnosti jejich vykopávání, a to snadno a rychle.

Při větším počtu pařezů s kompletním odstraněním najímáme těžkou techniku.

Frézování pařezů Frézování pařezů Frézování pařezů Frézování pařezů