Rizikové kácení stromů

Provádíme rizikové kácení stromů v prostorách, kde není možné strom pokácet celý najednou. Například stromy v husté zástavbě, stromy v zahradách, stromy, které zasahují nad elektrické vedení, nad střechy, stromy nakloněné.

Rizikové kácení se provádí postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větvě se spouští na lanech do přesně vymezeného prostoru.

Disponujeme vybavením, se kterým jsme schopni pohybu v korunách stromu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Rizikové kácení Rizikové kácení Rizikové kácení