Provozní bezpečnost

Zabezpečení kmene proti rozlomení

V případě, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrácení, provádíme odborné posouzení a následné bezpečnostní zajištení.

  • Sepínání koruny dynamickou vazbou

    Používáme systém Cobra+, který umožňuje ponechat koruně stromu volnost pohybu a zároveň slouží k zajištení proti rozlomení.
  • Sepínání koruny statickou vazbou

    Používáme při zajištění výrazně staticky oslabených jedinců, zejména u vysokého procentuelního rozšíření poškození. Jedná se o použití ocelových lan, obručí atd.

Vazba kmene